Adriaan Straathof flambeert biggen, is al failliet, ING mag tot € 11.903.429,00 aftikken [2/2]

Terug naar Adriaan Straathof, de varkensboer die zijn dieren levend geflambeerd bij de afvalverwerker aanbiedt. Dat slaat een aantal logistieke stappen over en is dus erg milieuvriendelijk. Eerder zagen we dat de markt voor varkensvlees compleet verziekt is, steeds hogere eisen bij lagere prijzen is wachten op ongelukken. Maar wat heeft ING ermee te maken? 

Kredietje
Die bank heeft, heel logisch eigenlijk, een kredietje uitstaan bij boer Straathof, van dik € 11 miljoen. Het mag een wonder heten als dat allemaal terugkomt, of de oranje bankiers moeten zelf niet bang zijn van groene vingers. 

Uit het laatste bekende jaarverslag, van 2015, blijkt dat Straathof een verlies maakt van € 7 miljoen bij een omzet van waarschijnlijk € 30 tot € 35 miljoen en een verkoopresultaat van € 2,5 miljoen. Wel is het zo dat er een eenmalige tegenvaller is van € 4,5 miljoen. Die hoeft zich dus niet te herhalen. 

Als we die € 4,5 miljoen van die € 7 miljoen aftrekken, dan blijft er een bedrag over van € 2,5 miljoen dat zich in volgende jaren waarschijnlijk wel zal herhalen. De bedrijven van Straathof zijn dus al verlieslatend, nog voordat er rente aan de bank of salaris aan personeel betaald is. Dat geeft te denken. 

ING zit nu in een lastige spagaat. Door de verliezen is het eigen vermogen teruggelopen van € 10 miljoen naar € 3 miljoen. Dat zal betekenen dat ING deze klant bij bijzonder beheer zal hebben geplaatst, want er zijn leningsconventanten afgesproken bij dergelijke contracten. De leenklant belooft dan een bepaalde solvabiliteit te respecteren en dat zal hier mis zijn gegaan, dat kan niet anders. Om precies te zijn heeft ING € 11.186.690,00 uitstaan op deze klant. 

Renteswap
Straathof heeft namelijk drie swapcontracten moeten afsluiten om de kredieten te krijgen. Renteswaps zijn overbodige derivaten waarbij een klant zich indekt tegen renteschommelingen, door het risico te delen met iemand met een tegengesteld belang. Over deze swaps is veel te doen geweest, banken hebben ze en masse aan het MKB verkocht dat daar niet op zat te wachten. Het werd een soort gedwongen winkelnering: wie geen swap wil, krijgt ook geen kredietje. 

Leenklanten moesten zich verzekeren tegen een stijgende rente. Toen kwam Mario Draghi met zijn toverstaf en liet hij de rente juist dalen. Dat betekent dat Straathof zich verplicht maar verkeerd heeft verzekerd. Als ING hem nu zou liquideren, dan stopt dit bedrijf met verlies maken en blijft de schade beperkt. Dat klinkt aanlokkelijk.

Vervelend genoeg staat de swap nu ver onder water. Die ging uit van een rente van 3,22 procent, die eventueel zou stijgen. Het tegenovergestelde gebeurde, waardoor de swap van Straathof een negatieve waarde van € 716.763,00 kent. Bummer. 

Overbruggingskrediet
Als Straathof failliet zou gaan, dan komt deze schuld aan een onbekende tegenpartij (de bank bemiddelt alleen maar) er nog eens bij. Immers, als iemand het derivaat niet kan afrekenen, komt deze terug in de boeken van de banken. Het is dus een harde schuld, ook al staat deze nu nog als zodanig op de balans. Daarom tellen we deze bij de hoofdsom op, zo komen we bij de € 11,9 miljoen uit de titel. Dat is het bedrag waarvoor de bank aan de lat staat. 

Opvallend genoeg heeft de laatste renteswap, die in 2017 afloopt, de kleinste negatieve waarde. Omdat de rente al jaren aan het dalen is, zou de swap die eerder afloopt een grotere negatieve waarde moeten kennen. De swap die het eerste afloopt heeft die juist niet. Dat betekent dat ING hem relatief recentelijk nog een nieuw, kleiner krediet heeft gegeven om de komende tijd te overbruggen. 

Kennelijk ziet de bank deze problemen ook wel, blijkens het recente krediet en een sterke daling van de schuld die Straathof bij zijn eigen bedrijf heeft uitstaan (van € 2 miljoen naar € 0,5 miljoen). Een te enthousiast omtrekken van de varkensboer zorgt ervoor dat de problemen met de swap direct opspelen, bij te lang wachten riskeert de bank een negatief eigen vermogen. Daarom, een spagaat. Een derde oplossing is dat de bankiers Straathof van zijn personeels- en rentelasten verlossen. Dan worden ze zelf varkensboer en maken ze er een biologisch gebeuren van. Gewoon, iedereen twee uur per week de voederbak vullen en de stal schoonvegen. Zijn de bankiers ook eens lekker buiten, komen ze in aanraking met de klant en snappen hoe wat er op hun bord ligt, wordt gemaakt. Dan en enkel dan kan deze vennootschap blijven voortbestaan, anders zien we het somber in.