'Wij hebben maar een weg en dat is volledig lidmaatschap van EU en NAVO'

Told you so. Dat associatieverdrag is feitelijk een lidmaatschap van de EU. Het heet wel niet zo, maar dat maakt niet uit. Als uw nieuwe liefde bij u in bed ligt, u een gemeenschappelijke rekening heeft, een voertuig deelt, ze de sleutel van uw mansion krijgt en u ook nog eens expliciet uitspreekt dat de huidige mate van verdieping van de relatie zeker niet het eindpunt van die relatie is, dan mogen we toch echt spreken van een mogelijk huwelijk. Dat de relatie nog niet als zodanig is geregistreerd bij de gemeente is dan slechts een formaliteit. 

Korfbalscheidsrechter
Wie dat soort dingen zegt is een onfatsoenlijke gek en samenzweringstheoreticus. Vreemd, ook als je je baseert op officiële documenten waar die bewoordingen direct uit zijn overgetikt (punt 33), dan nog gelooft men je niet. Misschien komt het omdat de Nederlandse en Europese bureaucratieën letterlijk elke dag zoveel wetten, regels, voorschriften en moties produceren dat het voor de journalistiek lastig bij te benen is. Dat wil niet zeggen dat het niet waar is

Het associatieverdrag is een zeer ingrijpend document. Het verwijst 23 keer naar het 'acquis communautaire' de wetgeving die landen moeten implementeren om volledig lid te worden van de EU. Het is alsof iemand 23 tenues van de korfbalscheidsrechter bestelt, maar hard blijft ontkennen iets met die balsport te maken te hebben. Maar met zo'n volle kledingkast is het later wel makkelijk om in een seconde een carrièreswitch te maken. Verder bevat het verdrag meerdere clausules die rechtsstreeks uit het acquis zijn overgenomen. Artikel 145 van het verdrag gaat over vrij verkeer van kapitaal, net als hoofdstuk 4 van het acquis. Afdeling 2 van het verdrag (artikelen 27 en verder) van het verdrag behelzen vrij verkeer van goederen, los van hoe ze gemaakt zijn (met kinderarbeid, vol salmonella, bijvoorbeeld), net als artikel 1 van het acquis, om over visumvrij reizen maar te zwijgen: enzovoort enzovoort.

De artikelen in het acquis en het verdrag zijn vaak identiek, maar ze staan vaak in een andere volgorde. Dat het om de 'Europese keuze' van Oekraïne gaat kunnen we ook gewoon in de preambule lezen. Bij officiële aangelegendheden hangt de Europese vlag daarom alvast steevast naast die van Oekraïne zelf, what's the difference. In Moldavië is het niet anders. Daarom schreven we twee jaar geleden dat het een kwestie van tijd is voordat dit land een huwelijk met de wankele unie aangaat, die zelf nog zoveel problemen heeft op te lossen dat het helemaal niet klaar is voor uitbreiding. 

En ziedaar.