Bureau Gelijke Behandeling Flevoland rekent € 1.640,91 per belletje

Bent u ook zo boos om discriminatie? Indien het strafbaar is, kunt u zich tot de sterke arm der wet richten, daar zijn zowel die sterke arm als de wet voor. Anders is het een kwestie van een dikkere huid, zo werkt het in een democratie. 

Er is zoiets als het Bureau Gelijke Behandeling uit Flevoland (BGBF), dat mensen ongevraagd advies geeft over functietitels. Het woord 'voorman' is al discriminerend, in het huidige tijdsgewricht waarin we krankzinnig veel nadruk leggen kleine dingetjes als woordkeuze. Dit bedrijf zal het echt niet kwaad bedoeld hebben, maar wie zo belerend wordt toegesproken, ontwikkelt juist een zekere mate van recalcitrantie. Tenminste, bij ons is dat wel het geval.  

Terug naar het onderwerp, BGBF. Noem het een vooroordeel (klagen mag hier!) maar dit lijkt op een trieste club waar de subsidie tegen de plinten klotst, waardoor men zeeën van tijd heeft om deze ongein te versturen. Dat blijkt te kloppen, als we de jaarrekening erbij pakken, van de 'onafhankelijke instelling, die zich richt op het voorkomen & bestrijden van alle vormen van discriminatie' in Flevoland. Klinkt op zich hartstikke lief maar dit soort meldpunten kunnen eigenlijk helemaal niets doen, behalve een klacht die al bij de politie lag, in een ander lijstje zetten. 

Daartoe is er een fijne subsidie van drie ton per jaar, bijeengesprokkeld van Almere tot Dronten. In het jaarverslag vinden we een lijstje met activiteiten. U moet weten dat mensen namelijk vragen over discriminatie hebben. Dan onstaat er een melding, waarvan er op jaarbasis 189 zijn, af te werken door drie fulltimers die samen elk jaar twee ton kosten. 

Ze hebben het er maar druk mee, die discriminatie in Flevoland. Zo gaf de club ergens een gastles over genderfluide zijn. Dan voelt iemand zich soms een meisje, dan weer een jongen, dan weer een Przewalskipaard, dan weer een kernonderzeeër. Een andere club die zich bezighoudt met discriminatie zocht specifiek zo iemand in Flevoland. Het lijkt erop dat die op niet erg talkrijk zijn daar, want er moest hard naar gezocht worden. Verder is er een uitspraak in een rechtszaak inzake discriminatie doorgestuurd naar een of andere journalist, die ook zelf de rechtbank had kunnen bellen. Tussen al dat harde werken door komen er ook nog eens open sollicitaties binnen, wat de werkdruk alleen maar vergroot. Er is trouwens geen stagevergoeding, blijkens de jaarrekening. 

Het afwerken van een vrijwilliger is op zich dus ook al een activiteit. Zo komen we wel bij de 189 dingetjes die in een jaar zijn gedaan. De hele lijst met in dit jaar uitgevoerde activiteiten staat onderaan, leest u hem even door voor een indringend beeld van een bewogen jaar in vogelvlucht. Of, tenminste, er wordt wel meer gedaan hoor.

Zo is deze prachtige flyer ontwikkeld, 'Fusion of Colors'. Vreemd genoeg is deze nooit gedrukt. 

Daar was immers wel budget voor, maar de realisatie van die kosten staat op precies nul. Maar er gebeurt nog meer in Flevoland. De cursus 'LHBT en discriminatie' in het AZC van Dronten was een enthousiast gebeuren. 

En we mogen best even stilstaan bij de opening van het Regenboogpad in Lelystad, op de Coming Out dag van 11 oktober 2016. Na wederom lang zoeken bleek één lokale lesbische vrouw bereid om mee te doen met de happening, die iedereen nog lang zal heugen. 

En dan is er nog de jaarlijkse 'opiniekraker'. Alle inwoners van Flevoland werd gevraagd wat ze belangrijker vonden, vrijheid van meningsuiting of het verbod op discriminatie. Daar bleek 3,33333333% van de Flevolanders geen mening te hebben, de rest wel. Nou u weer. 

Drie fulltimers verwerken dus 189 informatieverzoeken per jaar wat neerkomt op 63 per persoon, over 200 werkdagen. Dat betekent dat iemand om de drie dagen iets doet en dan zijn er ook nog eens stagiaires. Veel van die activiteiten zullen weinig bloed, zweet en tranen hebben gekost. Als een klager eigenlijk het bureau in Breda had moeten bellen in verband met discriminatie aldaar, dan kan die boodschap toch echt wel binnen een uur worden afgehandeld. Daar zit immers ook een soortgelijke club. Dan is het weer drie dagen niks doen en dáár komt dus de tijd vandaan om ondernemers dit soort belerende brieven te sturen. Als we doorverwijzingen en het aannemen van al dan niet gratis personeel ook als werk zien, dan komen we op een kostenpost van € 1.640,91 per handeling. Mijn tandarts is maar een pauper.

In de jaarrekening zien we nog een soortgelijk bureau elders in het land opduiken. Hier gaan we de komende tijd op door, subsidies voor deze discriminatiebureau's. You ain't seen nothing yet. Of stelen we hier iemand zijn of haar taal? Hier de lijst met meldingen. Fijn weekend.