Black Lives Matter: 'Trump en kapitalisme zijn hetzelfde als Hitler'

Zeg, 925, dat emotionele tijdperk, wat is dat dan eigenlijk? Nou, neem die discussie over de Gender Pay Gap. Vrouwen verdienen minder dan mannen voor hetzelfde werk, omdat ze in een patriarchale wereld leven die ze onderdrukt en minder geeft dan ze eigenlijk verdienen. Die verschrikkelijke tranentrekker is statistisch te zien makkelijk onderuit te halen, zeker in Nederland. Dit is een land met veel CAO's, waar salarissen zijn gebaseerd op uitgebreide tabellen met schalen en dienstjaren, waardoor een eventuele seksistische werkgever zijn vrouwelijk personeel niet eens zou kunnen benadelen. Maar dat maakt allemaal niet uit: u moet heel Emotioneel worden, iets achter een # gooien en een of andere demagoog steunen. Dat is zowel in de linker- als de rechter uiteinden van het politieke spectrum waar te nemen. Maar naakte, nuchtere cijfers, van onverdachte wetenschappers, dat moeten we allemaal niet willen. 

Hoe herkennen we de Paladijnen van de Emotionele Kerk? Ze hebben drie kenmerken. Ten eerste vertonen ze gedrag dat op zichzelf op zijn best irrelevant of zelfs destructief is voor het doel. Zo sprak ondergetekende eens met een van bestuursleden van een Komité tegen Apartheid. Zo zal het wel gespeld zijn, maar het is even van belang dat Nederland er meerdere had. Eentje heeft zich opgeheven, om de doodeenvoudige reden dat het doel bereikt was. De bestuurder was er ook trots op en dat is mooi. Een ongediertebestrijder gaat na een geslaagde klus ook niet met zijn opdrachtgeefster de koffer in duiken, omdat hij zo aan haar gehecht is. Maar dan heeft 'ie dus wel even niks om handen en dan wordt het aanlokkelijk om letterlijk van een mug een olifant te maken. Zo heeft Nederland aan de andere kant nog wel degelijk clubs die tegen het in 1994 opgeheven Apartheid vechten, maar dan vinden ze dat bijvoorbeeld een standbeeld bestreden moet worden omdat dat hetzelfde is. Dat extremisme kan nooit bijdragen aan het doel, omdat dat al bereikt, of omdat er geen relatie is. Het kan anders gematigde of welwillende mensen wel irriteren, met alle gevolgen van dien. Daarom, destructief gedrag uit verveling, typerend voor mensen die we anders als losers zouden omschrijven. 

Dat brengt ons bij een tweede aspect en dat is het complete gebrek aan respect voor eerlijke feiten en cijfers. Onder het laatste vallen publicaties van wetenschappers, journalisten en anderen die met kennis, kunde en de juiste bedoelingen zijn uitgebracht. Een belangrijk aspect daarbij is dat de publicatie controleerbaar is, bijvoorbeeld omdat de methode die is gebruikt wordt gedeeld met de lezer, of omdat iemand met een tegengesteld belang de kern verdedigt. De Emotionelen worden razend van cijfers en feiten, want dan verdwijnt hun hele bestaansrecht. Als gevolg daarvan hebben ze er ook geen enkele moeite mee om feiten en cijfers compleet uit hun verband te rukken, of zelfs fout weer te geven. Zo stelt BLM in het VK dat dat land de grootste uitstoot van CO2 in de wereld veroorzaakt. Overduidelijk een leugen, maar dat maakt niet uit. Onderdeel van de strategie is immers de Emotie. En als een fout feit later gecorrigeerd wordt, dan gaat het om het netto-effect. Meer mensen zullen door dit artikel op het filmpje hebben geklikt, dan dat ze deze bron, met cijfers over CO2-uitstoot, zullen onderzoeken. 

Het derde aspect is het verergeren van het conflict. Als Trump ooit met BLM zou willen praten, dan wijst de eerste het gesprek af. Een probleem moet niet alleen gecontinueerd worden, nee, het conflict moet zelfs op scherp worden gezet. Stel je voor dat een rassenconflict vreedzaam wordt opgelost, wat moeten die mensen dan met hun tijd? Uiteindelijk blijven we dan achter met complotgekkies, die overal een 'mediakartel' in zien. Neem de genocide-ontkenners van DENK: die menen dat onze bretel altijd 'probeert te steken', want zo gaat dat op de TV. FvD vermoedt bijzonder genoeg ook een complot in dat opzicht. 

Bij zo'n 'complot' is het altijd belangrijk om niet te specifiek te worden, want dan wordt een uitspraak controleerbaar en daarmee weerlegbaar. Wie grote massa's wil vergiftigen met verderfelijk gedachtegoed moet niet van de eerste factchecker een stok in de spaken geduwd kunnen krijgen. In dit filmpje claimt Kuzu vervolgens dat artsen, in Nederlandse ziekenhuizen, genocide plegen op allochtone ouderen door ze veel sneller af te maken dan autochtonen. Hij zegt het echt, tot grote woede van menig arts. Ondergetekende vroeg DENK om bewijs en toen was het stil. De woede moeit gezaaid en geoogst worden, de waarheid dienen is voor demagogen nooit een doel op zich. Ze zijn er namelijk om hun eigen zakken te vullen, niet om de samenleving te helpen.

En ze zitten overal, aan alle kanten van het politieke spectrum. Zo is het bon ton geworden om alle migratieproblemen af te schuiven op de EU. Daarom moeten we uit de EU en deden de Britten met Brexit het juiste. Ook daar heb je veel problemen met die nare moslims. 

Landen als Zwitserland en Noorwegen zitten namelijk ook niet in de EU, ze handelen wel met ons maar omdat ze anders dan Nederland (1) hun eigen grenzen bewaken hebben ze geen problemen met moslims. De Britten zitten wel in de EU, hebben door hun lidmaatschap van de EU (2) wel problemen met moslims, maar omdat ze voor een Brexit hebben gekozen kunnen ze dat nu oplossen. Feit een en feit twee zijn harde, abjecte en doelbewuste stukken misinformatie om het stemvee te lokken. Ook dat is een instrument dat past in de strategie van BLM-achtigen: geen link met het doel, oncontroleerbaar en daarom als strijdpunt immer te hanteren. 

Eigenlijk is het gewoon een plaag, het moderne cohort verspreiders van haat.