Hoe rijk is Job Gosschalk (hoeveel schadevergoeding kan hij uitkeren)?

Dat #MeToo dreigt op een redeloze heksenjacht uit te lopen, maar eerlijk is eerlijk: als iemand durft uit te spreken dat hij - jaren geleden - is misbruikt en de vermeende dader geeft het toe, dan is er toch wel een zeer redelijk vermoeden van schuld, nietwaar?

Casting
Wat valt er bij Job Gosschalk eigenlijk te halen? Het is natuurlijk goed mogelijk dat iemand een schadevergoeding gaat eisen. De vijftiger werkt voor Kemna Casting en dat bedrijf heeft hem zijn congé gegeven, maar daarmee zijn ze allerminst van hem af. Kemna casting is opgericht door de in 1940 geboren acteur Hans Kemna, die Gosschalk in 1992 in dienst nam. Acht jaar later nam de toen 33-jarige Gosschalk de tent over, inmiddels was ook zijn twaalf jaar jongere neef in dienst getreden. Het moederbedrijf van Kemna Casting heet ’De Gossies’, Job en Janusz bezitten 51 resp. 49 procent.

Verder heeft Gosschalk bijna de helft van de aandelen in Studio 15, een mediabedrijf speciaal voor jonge mensen (...). Het bedrijf ’Kemna en Zonen’ is een productiebedrijf dat voor 70 procent van Endemol Shine is. Let wel, daar is niet een familielid van Hans Kemna te vinden, maar Gosschalk schermt graag met diens naam. De directie van Endemol Shine heeft naar aanleiding van de berichtgeving wel aangegeven de samenwerking te willen beëindigen. Maar wat is dit, opgeteld, nu allemaal waard?

Kemna Casting heeft een eigen vermogen van € 395.000, dat is in een jaar met € 70.000 afgenomen. Uit de toelichting mogen we opmaken dat dat komt door een winstuitdeling uit de overige reserves.

Kemna & Zonen zorgt op twee manieren voor inkomen voor Gosschalk. Ten eerste zal Endemol Shine een bedrag voor de genoemde 70 procent van de aandelen hebben overgeboekt. Het is onbekend hoeveel dat was, maar veel zal het niet zijn geweest, als we naar de oudste, nog vindbare balans van Kemna & Zonen kijken.

Op dit moment heeft dat bedrijfje vier mensen in dienst. Bij een schuldenlast van 1 miljoen, te voldoen binnen een jaar, is er een bankrekening met € 129.000 erop en een eigen vermogen van € 60.000. Beide posten zijn van 2015 op 2016 met ongeveer drie kwart gedaald. Het lijkt erop dat aandeelhouders Endemol Shine en Gosschalk geld uit de zaak hebben getrokken, omdat het ingehouden deel van de winst nihil is. Zo bekeken was Kemna & Zonen geen lang leven beschoren, ook zonder de ophef.

Rare business
In zijn persoonlijke holding zit € 1,26 miljoen aan vaste activa. Uit de jaarrekening van 2014 mogen we opmaken dat dat die voor een derde uit vastgoed bestaat (een woonhuis en een of meerdere kantoren) en voor twee derde uit aandelen. Het betreft dan de belangen in Studio 15 en De Gossies. In het laatst genoemde jaar maakte Gosschalk overigens wel een verlies van dik drie ton. Het eigen vermogen van Job Gosschalk Beheer B.V. bedraagt op dit moment bijna zes ton. Er is een even grote pensioenreserve en een iets kleinere schuld, naar alle waarschijnlijkheid een hypotheek op een van de genoemde panden.

Neef Janusz, met wie Gosschalk het leeuwendeel van de zakelijke activiteiten deelt, staat er toch een stuk beter voor. Zowel de post liquide middelen als het eigen vermogen zijn bijna precies een half miljoen hoger. Job heeft dus ergens een bloedneus opgelopen, maar Janusz mag zichzelf miljonair noemen, al is het krap aan.

Gosschalk is zakelijk history. Het beste maakt hij zijn bv’s te gelde. Daarmee kan hij op korte termijn zes ton vrijmaken voor de juridische kosten die zonder enige twijfel zullen volgen. Op lange termijn zal niemand met hem willen samenwerken: daarvoor zijn zijn naam én die van Kemna te besmeurd. Dan houdt hij nog zes ton over als pensioen en over een kleine twintig jaar krijgt hij AOW. Als hij er nu een krantenwijk bijneemt, moet hij het wel redden tot die tijd. Dan kan hij al fietsend door de regen zijn zonden overpeinzen en misschien bedenken hoe deze business wel fatsoenlijk kan worden. Bekende Nederlanders hebben meestal een comfortabel leven en er is een overvloed aan ambiteuze kunstenaars en acteurs. Dat geeft 'de Gossies' van de wereld ongezond veel macht, mogen we wel concluderen.