Rutger Bregman, De Correspondent: 'Van mening veranderd, basisinkomen economisch schadelijk'

Krijgen de mensen die die boekjes hebben gekocht nu hun geld terug? Vooruit, dat is flauw. Maar een het is wel een U-turn van jewelste. Het basisinkomen blijkt toch niet haalbaar. Een paar regeltjes van Bas Jacobs deden het hem. Dat is snel. 

Volgens voorstanders van het basisinkomen 'kloppen de sommetjes wel'. Als je ze er vervolgens naar vraagt, dan blijken ze niet te bestaan. Op geen enkele manier zijn de Bregmannen van de wereld in staat om een Excellie op te sturen. Mede daarom is deze site geen voorstander van het basisinkomen, dat moge duidelijk zijn. Vermenig alle Nederlandse volwassenen met het bestaansminimum en je komt op een bedrag ter grootte van een kwart van de economie uit. Zelfs de stichting die in Nederland het basisinkomen wil invoeren, geeft toe dat we dan de btw op luiers voor alleenstaande moeders op 25 procent moeten zetten, zodat ook miljonairs ongevraagd geld van de overheid krijgen. Waanzin dus.

Econoom Bas Jacobs legt in drie regels uit dat een universeel basisinkomen ofwel een gigantische, economisch schadelijke ombuiging behelst, ofwel een kleine aanpassing is en daarom geen bestaansminimum voor een grote groep kan opleveren. Het is vlees noch vis. Sportief als hij is, geeft Rutger Bregman toe dat hij van mening is veranderd

'Met een universeel basisinkomen zouden we [...] een grote rondpompmachine moeten optuigen: miljoenen mensen zouden een basisinkomen krijgen én duizenden euro’s aan extra belastingen moeten ophoesten. Het gevolg is dat de marginale belastingtarieven - de belasting die je betaalt op iedere euro die je éxtra verdient - fors omhoog moeten. [...] Stel dat je een uur extra gaat werken, en stel dat je 10 euro per uur verdient. Met een ‘marginale’ druk van 40 procent mag je daar dan 6 euro van houden. Meer werken loont in dat geval. Maar met de invoering van een universeel basisinkomen zouden de marginale belastingtarieven oplopen naar 70 procent, of misschien nog hoger. Van die 10 euro zou je er nog maar twee of drie mogen houden. Het zou goed kunnen dat mensen in zo’n geval zeggen: laat maar, ik ga niet extra werken. Of sterker nog: ik ga veel minder werken. Dit bedoelt hoogleraar economie Bas Jacobs Prof. Jacobs sprak dit bezwaar onlangs nog uit tegen NRC Handelsblad. als hij zegt dat het basisinkomen ‘economische schade’ zou opleveren. En ik moet eerlijk zeggen dat hij mij van mening heeft doen veranderen.'

Gratis geld bestaat inderdaad niet. Inkomen is het gevolg van productie, meer smaken zijn er niet om schaarste op te lossen dus een socialistische heilstaat overleeft enkel bij de gratie van dwang. Boeien, Karl Marx was al dood.