Verzweeg Alexander Pechtold een Canadese gift van € 135.000? Ja, driewerf ja

Vrij simpel om dit in het weekend even uit te dokteren: hoe zit het met Alexander Pechtold en de gift uit Canada? Om de een of andere reden besluit de ambassadeur van dat land om de liberaal een appartement te geven, in de kabinetsperiode waarin Pechtold moet stemmen over een handelsverdrag met Canada (dat heet CETA) dat nadeling is voor Nederlandse ondernemers maar gunstig voor Canadese. Het zou om een penthouse gaan en Pechtold zou hem niet hebben opgegeven in het register voor schenkingen: veel leesplezier op Geenstijl. Hoe zit dit nou?

De combinatie 'Pechtold', 'giften ontvangen' en 'daar transparant over zijn' is sowieso geen gelukkige. We kennen het Oekraïense tripje nog, maar daar komt later een apart artikel over. Hier is de beschuldiging eigenlijk tweeledig en controleerbaar: 1) de Canadese gift is niet in het openbare register opgenomen en 2) deze gift bestaat überhaupt, anders is het vorige feit ook niet zo vreemd. Het eerste klopt in ieder geval. Als Pechtold kaartjes voor de Matthäus Passion krijgt, geeft hij die netjes op, waaruit we mogen opmaken dat appartementen in Lutjebroek of waar dan ook daar onder vallen. In het onderhavige geval gaat het om een pied-à-terre in Den Haag.

Maar hééft hij dan ook echt een vastgoedobject gekregen? Zeker wel, staat gewoon in het Kadaster. 

Verder blijkt uit de akte van levering dat er sprake is van een levering om niet: het document heet derhalve een akte van schenking. Een akte van schenking. Nog een keer: een akte van schenking. Er is een openbaar register voor schenkingen aan leden van de Tweede Kamer. Als de ambassadeur een CD ter waarde van € 20 geeft, dan komt dat in het genoemde register. Maar een appartement vreemd genoeg niet. Zou dat dan geen enkele waarde vertegenwoordigen?

Zeker wel, want de schenker betaalt overdrachtsbelasting. Dat betekent dat de Canadees zich voor € 1.545 in de kosten steekt om in Wageningen (de uitvalsbasis van Pechtold) (**) een Haags appartement van € 135.000 te geven (de akte gebruikt toch echt het woord 'begiftigde'), hetgeen de laatste verzwijgt. Dan doemt toch echt de vraag hoe dit zomaar kan. Daarom gaan we maar een WOB-verzoek naar Khadija Arib sturen: welke vastgoedtransacties met buitenlandse mogendheden worden uit het schenkingenregister gehouden en waarom is dit in godsnaam normaal in een parlementaire democratie? Wordt vervolgd.

Voor de volledigheid: er ligt al een terugbelverzoek bij D66 over de Steenbergse wethouder, is ook nog geen gehoor aan gegeven. Een reactie hierop zal dus ook nog wel even duren. Maar laten we positief afsluiten, Pechtold heeft een goede smaak als het om muziek gaat. 

Update: Mevrouw Arib is natuurlijk niet be-WOB-baar, hier komen we op terug. Dank voor de input, beste tipgever. 

(**) CORRECTIE: de overdrachtsbelasting is natuurlijk voor rekening van de verkrijger, in dit geval is deze gesplitst. Maar daar heeft Pechtold dus wel moeten betalen. Het punt in deze was dat er sprake was van een gift, een daadwerkelijke overdracht, die dus totaal niet zichtbaar is in het openbare register.