Amazon houdt $ 9,6 miljard in Nederland en gaat nu toch echt belasting betalen

Erg veel sympathie wekken ze niet op, die big corps. Dan weer hier lobbyen en daar belasting ontwijken. Nu is Amazon aan de buurt. In de strijd om het nieuwe hoofdkantoor zou de dozenschuiver hebben geprobeerd om mogelijke nieuwe vestigingsplaatsen geen belasting te laten heffen. Dat zou inderdaad concurrentievervalsing zijn. Maar klopt het wel?

Vestigingsplaats
Sinds 2003 maakt Amazon winstcijfers uitgedrukt in miljoenen in plaats van duizenden, dus we vragen de jaarrekeningen tot die tijd op: overal opklik voor groot.

Per jaar zijn er drie cijfers van belang. De winst voor belasting wordt, als het goed is, belast tegen 35 procent. Dat is het tarief in de VS. Er wordt wel eens gezegd dat Nederland de vennootschapsbelasting ver onder de 25 procent moet brengen om interessant te zijn als vestigingsplaats, maar de VS zitten daar dus ver boven. Amazon maakt in ieder geval elk jaar een voorziening ter grootte van dat tarief. 

De jaarlijkse betaling ('taxes paid') hoeft niet gelijk te zijn aan de voorziening, omdat er allerlei aftrekposten zijn voor bijvoorbeeld eerder gemaakt verliezen. In 2017 was de winst voor belasting $ 3,8 miljard; er werd $ 957 miljoen aan belasting betaald; de voorziening bedroeg $ 769 miljoen.  Staat gewoon allemaal op papier.

Uit de jaarrekening van 2017 mogen we opmaken dat Amazon Nederland gebruikt als plek om middelen te parkeren, zodat er in de VS niet afgetikt hoeft te worden. Die $ 9,6 miljard blijft kennelijk buiten de VS, zodat er internationaal gegroeid kan worden. Hierbij gaat het om een CV/BV-constructie, de zogeheten konijneend. Hoe zitten die drie cijfers historisch gezien?

Geen dividend
Amazon betaalt meerjarig veel minder dan de verplichte 35 procent, dat is duidelijk. Maar er is wel een duidelijke stijging zichtbaar in de laatste vijf jaar. De jaarrekening van 2011 geeft daar een verklaring voor: Amazon is door de aftrekposten heen. De winst voor belasting tussen 2003 en 2017 bedroeg $ 15,6 miljard. De voorziening bedraagt 35,6 procent maar daarvan is slechts 15,6 procent ook echt betaald. 

Naar alle waarschijnlijkheid gaat Amazon de komende jaren dus veel meer belasting betalen in de VS. De CV/BV-constructie bestaat straks niet meer en er zijn geen compensabele verliezen meer. Amazon zou dus zomaar een bijzonder net bedrijf kunnen worden. 

Het kasstroomoverzicht mist overigens een belangrijke post maar dat is geen omissie: uitgekeerde dividenden. Amazon heeft nog nooit winst gedeeld met de aandeelhouders en verwacht de komende jaren dat ook niet te doen. Toch is de koers de afgelopen twaalf maanden met 50 procent gestegen, terwijl de winst voor belasting en de operationele kasstroom nauwelijks zijn veranderd. Dat zouden we als een teken van overwaardering kunnen zien. Jeff Bezos zal het allemaal prima vinden, zijn aandeeltjes kennen een marktwaarde van meer dan $ 120 miljard.