Heel vaag (of een heel goed idee): e-Court, rechtspraak door de computer

Welke beroepen kunnen nooit uitgevoerd worden door robots en computers? Misschien had u de juristerij daaronder willen scharen. Nu zijn toch de rechters aan de beurt. e-Court regelt rechtspraak bij kleine zaken als een zorgverzekering en doet dat op een bijzondere manier. Twee computers gaan met elkaar vechten, daar komt op basis van regels en jurisprudentie een uitspraak uit en daar moet iedereen het mee doen. Voorstanders noemen dat het goedkoper is dan een menselijke rechter en het is ook nog eens consequent (zo hebben computers nooit maandelijkse probleempjes, om maar iets te noemen). Aan de andere kant: als de menselijke factor uit de rechtspraak wordt gehaald, hoe zit het dan met de menselijke maat?

Dat e-Court is een uiterst schimmig gebeuren. Het houdt kantoor in een piepklein kamertje in het Regus-gebouw naast het Amsterdamse WTC. De laatste balans is van 2012 en die is zo goed als nieuw. 

De directie bestaat uit een internetondernemer en een bekende rechter, Rudolf Herman Mathilde Joseph Baron van Hövell tot Westerflier. Omdat het een stichting is, hoeft er geen recente jaarrekening te worden gedeponeerd. 

Toch wordt er wel degelijk winst gemaakt. Uit een beperkte lijst met uitspraken mogen we opmaken dat het vooral om vergeten facturen van zorgverzekeraars gaat. Hier is iemand de maandelijkse termijn vergeten te betalen. Slordig, kan gebeuren. Iemand meldt zich bij de digitale rechter en zegt: 'potverdikkie, slordig, ik betaal meteen'. Daaruit maakt de computer op dat iemand schuld bekent, waarmee de vordering wordt opgehoogd van € 104,95 naar € 344,85. Daar zitten allemaal administratieve kosten in, naast de incassokosten van € 40,00 en de kosten voor het spreken van recht van € 85,00. 

Wat hier precies het verdienmodel achter is zoeken we nog even uit, voor nu: prettig weekend!