Referendum over de sleepwet: alles en iedereen verdacht klinkt als een psychische klacht

Als een persoon (denk aan uw oma) niets heeft gedaan, hoe ver mag de overheid dan gaan in het inzetten van opsporingsmaatregelen, wetende dat ze waarschijnlijk onschuldig is? Preventief fouilleren, afluisteren, op 'zijn Zaans' ondervragen, het huisje doorzoeken? Of moet een opsporingsdienst over gerichte informatie beschikken, voordat de burgerrechten van een in eerste instantie onschuldig persoon worden geschonden? Als we daar losjes mee omgaan, schaf dan alle burgerrechten af. Loopt er een terrorist tussen 99 anderen, schiet ze dan alle honderd dood. Vervelend voor die anderen, maar zo ben je zeker veilig. Dat klinkt extreem, maar het is een hellend vlak.