Trickle down? Mijn derrière...

Economische bloei is prachtig. Oogverblindend zelfs. Verblind door dit ideaal werd de dividendbelasting afgeschaft zonder een solide onderbouwing.

In Nederland proberen we te bloeien naar het voorbeeld van Reagan: trickle down economics gecombineerd met het idee dat lagere belastingen zorgen voor hogere belastingopbrengsten. Ook bij Reagan sloegen deze maatregelen niet aan. Sterker nog, het zorgde alleen maar voor een hoge staatsschuld.

Om te bloeien, moet je snoeien. Maar dan moet je niet in de wortel gaan lopen hakken. Al veertig jaar beconcurreren landen elkaar met belastingverlagingen. De winsten liepen weliswaar op, dat zegt echter niet dat de samenleving er beter van is geworden. De sociale premies stegen. De btw is verhoogd. En die kosten komen op het bord terecht van de zwakkere schouders.

Lees de analyse met onderbouwing hier.