Een kwart eeuw werken met gevaarlijke verf, Defensie staat het toe

Tussen 1984 en 2006 worden meerdere medewerkers van Defensie tijdens werkzaamheden op NAVO-locaties blootgesteld aan chroom-6. Uit documenten in handen van FTM blijkt dat ook op andere defensielocaties werknemers jarenlang aan gevaarlijke werkomstandigheden werden blootgesteld. Op Vliegbasis Twente wordt bijvoorbeeld ‘om economisch aantrekkelijke reden’ gekozen voor een gordijn van plastic folie om de ruimte waar F16s worden behandeld met de chroomverf te scheiden van ander werkzaam personeel. De Arbeidsinspectie waarschuwt meermaals voor ‘onnodige blootstelling’, maar de Vliegbasis blijkt hardleers. 

Het bezorgt de Arbeidsinspectie zo onderhand grijze haren. Het personeel stelselmatig gevaar laten lopen is immers een verboden handeling: 'Nogmaals wijs ik u erop dat dit niet is toegestaan.' In 1993, als er al zes jaar niets met de kritiek wordt gedaan, is de maat vol en wordt er een proces-verbaal opgemaakt. De Luchtmachtstaf kan zich vinden in de kritiek, en het advies van een luitenant-kolonel is dan ook simpel: ‘stoppen met het plegen van strafbare feiten.' Het is nog maar de vraag of deze harde kritiek vanuit de Luchtmachtstaf op de werkvloer beland. In 1998 wordt er door TNO te hoge chroomwaarden gemeten en in 2001 volgt (wederom) een waarschuwing van de Arbeidsinspectie.

Uit deze documenten blijkt dat verschillende bedrijfsartsen en leidinggevenden wel degelijk aan de bel hebben proberen te trekken, maar dat hun kritiek in de organisatie bleef ‘hangen’.

Zo ook bij de Landmacht. Eind jaren '90 sturen medewerkers van de Arbodienst en het hoofd veiligheid van de NAVO-locaties mails rond met een opvallende onderwerpregel: 'SPOED SPOED SPOED STRONTIUM CHROMAAT'. De chroom-6-waarden zijn veel te hoog en de inspecteurs zijn bang dat dit probleem op meerdere plekken speelt. Leidinggevenden op de NAVO-locaties reageren verbaasd op deze alarmerende berichten. Dit is ook niet zo gek, omdat uit andere documenten blijkt dat hen enkele jaren eerder nog is meegedeeld dat de ‘spuitinstallatie in technische zin uitstekend geschikt is’. Dit terwijl ook het Amerikaanse leger in 1990 uitgebreid waarschuwde voor de risico’s van chroomverf en naast maskers ook geld gaf om de nodige aanpassingen op de werkvloer te maken. 
Als de leidinggevende eind jaren ’90 wordt bijgepraat over het belang van gelaatsmaskers en het vervangen van filters geeft hij toe ‘nog nooit gehoord te hebben van Strontium chromaat’.

Genoeg stof tot lezen in elk geval. Lees het volledige artikel hier.