Airbnb spuugt Amsterdam dubbel in het gezicht, naait ons nu ook met Double Dutch Irish constructie

Amsterdam, waar denkt u dan aan? Ten eerste een huizenzeepbel. Door een verziekt bankwezen is het mogelijk om krankzinnig veel schuld op een doodeenvoudige baksteen te zetten. Huizen zijn nu zo onbetaalbaar geworden, dat geen enkele Nederlander bijna nog kan verhuizen. Het aantal te koop staande huizen is in in vijf jaar van 170.000 naar 50.000 gedaald, een symptoom van een huizenmarkt die het Lehman Brothers-moment heeft bereikt. Een normaal gezin kan geen hypotheek voor een nieuw huis meer krijgen en zet het oude dus niet te koop. Alleen louche speculanten die via Airbnb verder willen bijdragen aan de verpretparkisering van de hoofstad kunnen nog iets kopen. 

De 'disruptor' - dat is het zeker, de Amsterdamse samenleving raakt compleet ontwricht, een logisch gevolg van een gebrek aan een eerste levensbehoefte - startte daarom een advertentiecampagne, met fake brieven van Amsterdammers die er allemaal heel blij van zouden worden. Onzin natuurlijk.  

Daarnaast is Amsterdam zo'n beetje het witwaskantoor van de wereld. Je kunt ze zo fout niet bedenken of ze zitten we hier met een brievenbusje: Centraal-Aziatische en Afrikaanse tirannen, wapenboeren met of zonder BUK-raketten en een strafblad maakt al helemaal niet uit. Fout Amsterdam in het kwadraat zou het dan ook zijn als Airbnb voor Nederland kiest om de eigen belastingdienst te tillen. En zo geschiedde, een paar weken geleden. 

Airbnb gebruikt nu Amsterdam ook nog eens om nog minder belasting af te dragen. Met een Iers-Nederlandse vennootschapsstructuur (de 'Double Irish') is dat zo gepiept, onze collega's van MoneyWeek leggen het uit. Het komt erop neer dat alle Europese winsten vanuit Ierland naar Nederland worden geboekt en weer terug. Dat is een onzakelijke transactie, maar het doel is dan ook duidelijk.

Airbnb heeft een Amsterdamse vennootschap met Ierse moeder opgericht. Twee advocaten van Baker McKenzie regelden het papierwerk. Daarbij moet 'een persoon bij de notaris verschijnen', alleen gaat het hier om een notaris (Kim Tan) en zijn eigen onderknuppel Willem Jan Treuren die in hun kantoor een toneelstukje opvoeren: jij doet alsof je een echte ondernemer bent die een bedrijf komt oprichten, dan speel ik de notaris

Een bedrijf als Airbnb zorgt voor een enorme overlast. Dan zou het fijn zijn als ze wel hun verantwoordelijkheid nemen en iets bijdragen aan de collectieve lasten. Dat is teveel gevraagd, tot zover het ideaal van de deeleconomie. 

De hele oprichtingsakte leest u hier:

airbnb_iers.pdf