Maarten

Maarten is manager bij een niet nader te noemen dienstverlenend kantoor in Nederland. In de kantoortuin die hij bestiert, dartelen enkel vrouwen rond. Voor 925 schrijft hij over zijn ervaringen als mutsenmanager.